Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania | Polityka cookiesNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 139 dni temu

 


30.07.2019

Ubezpieczenie NNW- PZU S.A.

Każdy student wyrażający chęć przystąpienia do ubezpieczenia NNW musi wyrazić zgodę poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia  [do pobrania].  Wypełnioną deklarację należy złożyć w swoim Wydziale.

 

Student zobowiązany jest również do uregulowania opłaty związanej z ubezpieczeniem NNW w wysokości 35 zł na swoje indywidualne konto Uczelniane, w nieprzekraczalnym terminie: do 20 października (nabór październikowy) oraz do 22 marca (nabór marcowy). 

Po dokonaniu tych czynności (opłaceniu składki oraz złożeniu deklaracji) zostanie zgłoszony do ubezpieczenia NNW . Proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia [do pobrania].

W przypadku dokonania zapłaty po wyżej wskazanym dniu, przelane środki zostaną zaksięgowane na poczet czesnego bądź opłat administracyjnych. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni. 

 

Student, który opłaci składkę, a nie wypełni deklaracji nie może zostać ubezpieczony, przelane środki zostaną zaksięgowane na poczet czesnego bądź opłat administracyjnych.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia wchodzące w skład oferty ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia: 01.10.2019 - 30.09.2020 

 

Składka: 35 zł
 

 

 


Poznań, dnia 24 maja 2018 roku

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu mając ogromną przyjemność współpracować z Państwem oraz kształcić Studentów w swojej bazie danych posiada jednocześnie Państwa dane zebrane w trakcie naszej dotychczasowej współpracy i Państwa kształcenia.

Wśród tych danych znajdują się również dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. Ochrona ta została zwiększona w dniu 25 maja 2018 r., ponieważ tego dnia zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności chcemy Państwa zapewnić, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny system ochrony danych osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Poniżej przedstawiamy do Państwa wiadomości informacje związane z  przetwarzaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach naszej dotychczasowej współpracy.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego w swoim Wydziale:

 

 

 

 

 

 

 

STRAŻNIK STUDENCKIEGO DOBROSTANU
W ramach wsparcia i pomocy udzielanej naszym Studentom, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa swoją działalność prowadzi Strażnik Studenckiego Dobrostanu. Odpowiada on na wszelkie pytania, rozwieje Państwa wątpliwości i wprowadzi w meandry życia studenckiego – więcej informacji: 
TUTAJ

SAMORZĄD STUDENCKI 
Napisz do nas, prawa studenta, wsparcie, inicjatywa. Więcej informacji: 
TUTAJ

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Jesteś otwarty na nowe doświadczenia, masz pomysły, pasje i zainteresowania? Pomożemy Ci je zrealizować dzięki studenckim kołom naukowym – więcej informacji: 
TUTAJ

AKADEMICKIE BIURO KARIER I ROZWOJU
Szukasz pracy lub praktyk, chciałbyś udoskonalić swoje CV i uczestniczyć w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe? – skorzystaj z oferty Akademickiego Biura Karier i Rozwoju – więcej informacji: 
TUTAJ 

STYPENDIA
Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, oraz zapomogę znajdziesz na stronie: 
TUTAJ

POMOC DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zasady udzielania wsparcia osobą niepełnosprawnym znajdziesz na stronie: 
TUTAJ

ERASMUS PLUS
Zaprasza studentów, którzy są gotowi brać udział w międzynarodowym projekcie wymiany- umożliwiającym wyjazdy za granicę na część studiów i praktykę. Więcej informacji na stronie: 
TUTAJ