Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania | Polityka cookies
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 260 dni temu

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zachęcamy do wypełnienia Anonimowej ankiety oceny publicznego dostępu do informacji. Kliknij LINK i wypełnij ankietę


Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu mając ogromną przyjemność współpracować z Państwem oraz kształcić Studentów w swojej bazie danych posiada jednocześnie Państwa dane zebrane w trakcie naszej dotychczasowej współpracy i Państwa kształcenia.

Wśród tych danych znajdują się również dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. Ochrona ta została zwiększona w dniu 25 maja 2018 r., ponieważ tego dnia zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności chcemy Państwa zapewnić, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny system ochrony danych osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Poniżej przedstawiamy do Państwa wiadomości informacje związane z  przetwarzaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach naszej dotychczasowej współpracy.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej

 

SAMORZĄD STUDENCKI 
Napisz do nas, prawa studenta, wsparcie, inicjatywa. Więcej informacji: 
TUTAJ

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Jesteś otwarty na nowe doświadczenia, masz pomysły, pasje i zainteresowania? Pomożemy Ci je zrealizować dzięki studenckim kołom naukowym – więcej informacji: 
TUTAJ

AKADEMICKIE BIURO KARIER I ROZWOJU
Szukasz pracy lub praktyk, chciałbyś udoskonalić swoje CV i uczestniczyć w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe? – skorzystaj z oferty Akademickiego Biura Karier i Rozwoju – więcej informacji: 
TUTAJ 

STYPENDIA
Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, oraz zapomogę znajdziesz na stronie: 
TUTAJ

POMOC DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zasady udzielania wsparcia osobą niepełnosprawnym znajdziesz na stronie: 
TUTAJ

ERASMUS PLUS
Zaprasza studentów, którzy są gotowi brać udział w międzynarodowym projekcie wymiany- umożliwiającym wyjazdy za granicę na część studiów i praktykę. Więcej informacji na stronie: 
TUTAJ 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)