Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania | Polityka cookies
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 43 dni temu

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zachęcamy do wypełnienia Anonimowej ankiety oceny publicznego dostępu do informacji. Kliknij LINK i wypełnij ankietę


 

Witamy w serwisie USOSweb Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.

Synchronizacja danych

Przypominamy, że codziennie odbywa się synchronizacja danych z główną bazą uczelnianą USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny. Proszę pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.

 

 

 


 

UWAGA!!! PŁATNOŚCI

 

Od 2024 roku zmienił się widok płatności w USOSweb.

W serwisie USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW są dwa widoki płatności.

  1. Płatności - dotyczy opłat do 31.12.2023 roku
  2. Płatności (model FK) - dotyczy opłat od 01.01.2024 roku

USOS - odsetki z tytułu uchybienia terminowi płatności

Opłaty za studia powinny być dokonywane na rachunek bankowy Uczelni prowadzony ING Bank Śląski poprzez indywidualne konto Studenta o numerze przekazanym w dniu podpisania Umowy (dostępny w USOSweb).

 

Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. W przypadku uchybienia terminowi płatności czesnego lub raty czesnego. W przypadku uchybienia terminowi płatności czesnego lub raty czesnego Uczelnia ma prawo naliczyć umowne odsetki za opóźnienie w wysokości w stosunku rocznym dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Informację o ew. odsetkach znajdują się w serwisie USOSweb:

DLA STUDENTÓW-> płatności-> należności nierozliczone:

I. Jeśli dana należność jest opłacana z opóźnieniem, odsetki z tytułu opóźnienia należy wpłacić wraz z należnością, od której powstały, ewentualnie dokonać osobnej wpłaty.
II. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych (należności) na rachunek bankowy Uczelni.

 


 

 PRZYDATNE LINKI:

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)