Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania | Polityka cookies
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 504 dni temu

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Zachęcamy do wypełnienia Anonimowej ankiety oceny publicznego dostępu do informacji. Kliknij LINK i wypełnij ankietę


 

Witamy w serwisie USOSweb Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła.

Synchronizacja danych

Przypominamy, że codziennie odbywa się synchronizacja danych z główną bazą uczelnianą USOS - w czasie jej trwania system jest niedostępny. Proszę pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia widoczne są w systemie UsosWeb dopiero po migracji danych.


 Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami prawnymi, które dotyczą organizacji i funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021. Regulacje te  obejmują działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. LINK


 PRZYDATNE LINKI:


UWAGA!!!

Zmiana indywidualnego konta bankowego. 

Obowiązuje konto bankowe widniejące w USOS-WEB.


USOS - odsetki z tytułu uchybienia terminowi płatności

Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Studentem a Uczelnią naliczane i pobierane są odsetki za opóźnienie wnoszenia opłat z tytułu w stosunku rocznym równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP:

Opłat za: studia niestacjonarne, studia stacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Informację o ew. odsetkach znajdują się w serwisie USOSweb:

DLA STUDENTÓW-> płatności-> szczegóły.

  1. Jeśli dana należność jest opłacana z opóźnieniem, odsetki z tytułu opóźnienia należy wpłacić wraz z należnością, od której powstały, ewentualnie dokonać osobnej wpłaty.
  2. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych (należności) na rachunek bankowy Uczelni.

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)